Chưa được phân loại

HUCK – KIẾN TRÚC Ở & ĐỜI SỐNG NGƯỜI NHẬT

  • 14/11/2022
  • 967

#HUCK, một thể loại kiến trúc nhà gỗ nổi tiếng của Nhật Bản. Khi nói đến kiến trúc Nhà ở ( ZyuuTaku) của Nhật Bản, sẽ là thiếu sót vô cùng lớn khi không kể đến kiến trúc nhà gỗ - ...